คำพูดโรแมนติกเกี่ยวกับความรักและการแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีสำหรับวันแต่งงาน เป็นคำพูดที่ใช้แสดงความรู้สึกอันลึกซึ้งและส่งต่อความรู้สึกดีๆ ให้แก่กัน คุณสามารถนำไปใช้ทุกที่ตั้งแต่สุนทรพจน์ หรือเป็นข้อความทิ้งท้ายในการ์ดเชิญ ความสำคัญของมันก็คือการที่มันออกมาจากความรู้สึกของคุณที่มีต่อคู่รักของคุณ ซึ่งคำบางคำก็อาจจะทำให้คุณซาบซึ้งจนต้องหาผ้ามาซํบน้ำตาเลยล่ะ

วันนี้ Onewiwa จะขอแบ่งปันคำหวานๆ จากบุคลลสำคัญ หนัง หรือท่อนบางท่อนในเพลงให้คุุณนำไปหยอดคู่รักของคุณให้เขินตัวเป็นเกลียวกัน

“A great marriage is not when the ‘perfect couple’ comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences” (การแต่งงานที่สวยงามไม่ได้เกิดจากต่างคนต่างมีความสมบูรณ์แบบ แต่เกิดจากการที่ทั้งคู่ต่างเรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างซึ่งกันและกัน) Dave Meurer

“I love you, not only for what you are, but for what I am when I am with you. I love you, not only for what you have made of yourself but for what you are making of me.” (ผมรักคุณ ไม่ใช่แค่รักในสิ่งที่คุณเป็น แต่รักเพราะคามรู้สึกที่ผมมีต่อคุณจริงๆ ผมรักคุณ ไม่ใช่แค่เพราะคุณเป็นตัวของคุณเอง แต่เพราะคุณคือที่สร้างตัวตนของผม) Roy Croft

“Whatever our souls are made of, his and mine are the same.”(ไม่ว่าจิตวิญญาณของเขากับฉันจะมีที่มาที่ไปอย่างไร ฉันกับเขามจิตวิญญาณที่เหมือนกัน) Wuthering Heights

“To love and be loved is to feel the sun from both sides.”(การรักและการที่ถูกรักคือการเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย) David Viscott

“Love me and the world is mine.”(รักฉันจะทำให้ฉันดีใจที่สุดในโลก) David Reed

“You know you’re in love when you don’t want to fall asleep because reality is finally better than your dreams.”(คุณจะรู้ว่าคุณจะตกหลุมรักเมื่อคุณไม่อยากจะเข้านอนเพราะว่าในชีวิตจริงนั้นสวยงามกว่าความฝัน) Dr. Seuss

“A happy marriage is a long conversation which always seems too short.”(การแต่งงานที่มีความสุขคือการพบปะที่แสนยาวนานแต่็ยังรู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน)  -Andre Maurois

“What lies behind us, and what lies before us are tiny matters compared to what lies within us.”(สิ่งที่อยู่เบื้องหลังเราและสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเราเป็นเรื่องเล็ก ๆ เมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวเรา) -Ralph Waldo Emerson

“Faith makes all things possible. Love makes all things easy.”(ความเชื่อทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ ความรักทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย) Dwight Mooy

“A marriage is not a noun; it’s a verb. It isn’t something you get. It’s the way you love your partner everyday.”(การแต่งงานไม่ใช่แค่คำนาม แต่เป็นการกระทำ มันไม่ใช่แค่การที่คุณได้เธคู่รักไปครอบครอง แต่เป็นการที่คุณรักคู่ครองในทักๆ วัน) Barbara De Angelis

“Love is like a friendship caught on fire.”(ความรักคือมิตรภาพที่มีชีวิตชีวา) -Jeremy Taylor

“A successful marriage requires falling in love many times, always with the same person.”(การแต่งงานที่ประสบความสำเร็จคือการที่คุณตกหลุมรักคู่ของคุณในทุกๆ วัน) -Mignon McLaughlin 

“True love stories never have endings.”(เรื่องราวของรักแท้จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีตอนจบ) Richard Bach

“There is no greater happiness for a man than approaching a door at the end of a day knowing someone on the other side of that door is waiting for the sound of his footsteps.”(ไม่มีสิ่งไหนที่จะทำให้ผู้ชายคนหนึ่งมีความสุขมากไปกว่าการที่รู้ว่าคนรักรอเขากลับมาหา)Ronald Reagan

“You don’t marry one person; you marry three: the person you think they are, the person they are, and the person they are going to become as a result of being married to you.” (คุณไม่ได้แต่งงานกับเขาเพียงคนเดียว แต่คุณแต่งงานกับคนสามคน 1.คนที่คุณรู้จัก 2.ตัวตนของเขา และ 3.คนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงเพราะเขาแต่งงานกับคุณ) Richard Needham

“When you realize you want to spend the rest of your life with somebody, you want the rest of your life to start as soon as possible.”(เมื่อคุณรู้ว่าคุณอยากใช้เวลาชีวิตที่เหลือไปกับใคร คุณจะมีแรงปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ) When Harry Met Sally

“When I saw you, I fell in love, and you smiled because you knew.”(เมื่อผมเห็นคุณ ผมก็ตกหลุมรักในทันใด และคุณยิ้มเพราะคุณรู้สึกได้) -Arrigo Boito

“One day, in your search for happiness, you discover a partner by your side, and you realize that your happiness has come to help you search.”(วันหนึ่งที่คุณกำลังโหยหาความสุข คุณจะพบว่าคู่ของคุณ และคุณต่างเข้ามาเพื่อเป็นความสุข) Robert Brault

“I fell in love the way you fall asleep: slowly, and then all at once.”(ผมตกหลุมรักคุณวลาที่คุณกำลังหลับ) The Fault In Our Stars 

“I would rather share one lifetime with you than face all the ages of this world alone.”(ฉันยอมที่จะให้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณดีกว่าที่จะมีอายุยืนข้ามยุคสมัยอย่างเดียวดาย) The Fellowship of the Ring

“In all the world, there is no heart for me like yours. In all the world, there is no love for you like mine.”(บนโลกนี้ไม่สามารถหาความรักที่ผมมีต่อคุณได้แล้ว และก็ไม่สามารถหาความรักที่คุณให้ผมได้เช่นกัน) -Maya Angelou

“Happy marriages begin when we marry the ones we love, and they blossom when we love the ones we marry.”(การแต่งงานที่มีความสุขเริ่มต้นขึ้นเมื่อเราได้แต่งงานกับคนที่เรารัก และพวกเขาก็เบ่งบานเมื่อเรารักคนที่เราแต่งงานด้วย) -Tom Mullen

 

ใส่ความเห็น